Privacyverklaring voor gebruikers mijnkerkdienst.nl

Mijnkerkdienst.nl, gevestigd aan Werkhorst 34, 7944 AT Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
mijnkerkdienst.nl
Werkhorst 34
7944 AT Meppel
+31 522 261224

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijnkerkdienst.nl verwerkt geen persoonsgegevens, omdat in onze web-app/integratiemodule geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mijnkerkdienst.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijnkerkdienst.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijnkerkdienst.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de web-app/integratiemodule en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Door de web-app te verwijderen wordt ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij het gebruik van onze web-app worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Mochten er desalniettemin vragen/opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op. Mijnkerkdienst.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mijnkerkdienst.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u vragen/opmerkingen heeft met betrekking tot de uitzendingen dient u zich te wenden tot de uitzendende partij. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het vinden van de juiste contactpersoon.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijnkerkdienst.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bloemertgeluidstechniek.nl